Nový zákaz všetkých hazardných hier v Bratislave

Nový zákaz
Publikované: May 9, 2017

Len pred niekoľkými dňami poslanci zastupiteľstva nášho hlavného mesta odhlasovali celkový zákaz hazardu v meste. To znamená, že postupne z celého mesta, v ktorom momentálne žije niečo okolo pol milióna obyvateľov, vymiznú jednotlivé herne a kasína s hracími automatmi, kartovými hrami či ruletou. Taktiež nebude povolené ani kurzové vsádzanie, čo podľa niektorých ženie tento zákaz naozaj do extrému.

I keď sa poslanci na tomto zákaze zhodli, mnoho obyvateľov Bratislavy je výrazne proti a už v minulosti boli zorganizované aj niekoľké udalosti v rámci protestu proti tomuto zákazu. Avšak poslanci majú na celú situáciu evidentne iný názor, za ktorým si stoja, a i napriek tomu, že sa to obyvateľom nepáči, presadili zákaz, ktorý určite bude ešte naozaj veľa razy diskutovaný.

Presadenie až na druhý pokus

Už pred niekoľkými mesiacmi bol podaný návrh na zákaz hazardu v celom meste, avšak vtedy ešte neprešiel. Teraz bol tento návrh obnovený, a navrhovatelia sa dočkali výsledky po ktorom túžili, keďže všetkých 27 poslancov bolo za, a proti nebol prekvapivo nikto. Vyplýva z toho, že buď si všetci poslanci hlavného mesta podrobne zvážili všetky fakty a výhody, ktoré by tento zákaz mohol priniesť, alebo bolo toto hlasovanie jednoducho skorumpované, pretože je veľmi nepravdepodobné, že by sa poslanci, pred ktorými návrh v prvom hlasovaní neustál, rozhodli jednohlasne podporiť ho pri druhom pokuse.

Avšak je diskutabilné aké výhody môžu z tohto zákazu plynúť. Jednoznačne najväčším argumentom je zamedzenie vzniku závislostí a chorobných návykov hlavne mladistvých, ktorí za vidinou veľkých peňazí podľahnú hre a často na nej prehrajú všetky peniaze, čo má za následok ďalšie negatívne efekty. Napríklad sa takýto jedinci môžu vydať na cestu zločinu, aby mohli živiť svoju závislosť – budú okrádať zraniteľnejších občanov, vykrádať obchody alebo dokonca aj vlastnú rodinu. Toto je asi jediný dôvod, ktorý mohol poslancov presvedčiť aby hlasovali v prospech tohto zákazu. Ale je dôležité sa pozrieť aj na druhú stranu veci, a čiže to, aké negatívne následky bude zákaz mať.

Koho všetkého to ovplyvní?

Zákaz sa bude týkať všetkých občanov, takže stálych alebo príležitostných návštevníkov kasín, ktorí v takomto prípade prídu o svoje hobby, ale najmä všetkých zamestnancov, ktorí v dôsledku zrušenia podnikov tohto typu, prídu o prácu. Na viac k tomu príde aj mesto o približne 3 milióny € ročne, čo boli príjmy z poplatkov za prevádzku a daní všetkých týchto podnikov. Ale nemôžeme zabudnúť k tomu ani prirátať všetky výdaje na nezamestnaných pracovníkov, ktorí budú poberať dávky na úrade práce. Z ekonomického hľadiska je teda toto riešenie naozaj nešťastné a nezmyselné.

Bratislava vôbec nie je jediná

Možno ste o tom nevedeli, ale zákaz podobného typu funguje už niekoľko rokov vo viacerých mestách u nás aj v Českej republike, z ktorých najlepším príkladom je Brno. Avšak už aj v týchto mestách sa začína diskutovať aspoň o zmiernení zákazu, z čoho by profitovali všetci, pretože by pribudli peniaze do mestskej pokladnice, hráči by sa nemuseli ukláňať k čiernym trhom, a viac ľudí by malo prácu. Z morálneho hľadiska je zákaz celkom logický, avšak z ekonomického vôbec.Bratislave