Ako sa hrá Texas Holdem Poker

V nasledujúcich riadkov sa bližšie pozrieme na pravidlá Texas Holdemu, ak vás zaujíma, ako sa hrá klasický ťahací poker, kde hráč drží na ruke karty a vymenia si ich, pozrite si našu podstránku venovanú ťahaciemu pokru.

Cieľom v Texas holdem pokri je mať silnejšie karty na ruke než súper alebo donútiť súpera sa vzdať (aby zložil karty) ak hráč ostane v hre ako posledný, tak automaticky vyhráva. Poker sa hrá s klasickými žolíkovými kartami, ktorých je v hre dokopy 52 a majú klasické hodnoty 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K a Eso.

Pokrové kombinácie kariet poznáme nasledovné:

 • Najvyššia karta – high card: v tomto prípade sa nejednám o žiadnu kombináciu ale v prípade, že žiaden hráč nemá žiadnu klasickú kombináciu, tak zvíťazí hráč, ktorý má ma na ruke najsilnejšiu kartu (napríklad Eso).
 • Dvojica – pair: táto kombinácia je v pokri tvorená dvoma kartami s rovnakou hodnotou, nezávisle od farby kariet (napríklad 7, 7).
 • Dve dvojice – two pair:  kombináca je tvorená dvoma rôznymi alebo rovnakými pármi kariet, znova nezáleží na farbe (napr. 8,8 a 7,7).
 • Trojica – three of a kind: je tvorená troma kartami s rovnakou hodnotou, farba kariet v tomto prípade tiež nehrá žiadnu rolu (napr. J, J, J).
 • Postupka – straight: postupka je v pokri tvorená piatimi kartami, ktoré majú za sebou idúcu hodnotu, na farbe kariet nezáleží (napr. 2, 3, 4, 5, 6).
 • Farba – flush: jedna z mála pokrových kombinácií, pri ktorých záleží na farbe kariet, táto kombinácia sa tvorí piatimi kartami, ktoré majú rovnakú farbu ale hodnotu môžu mať rozdielnu (napr. karty 4, 9, 10, Q, K v srdcovej farbe).
 • Full house: je tvorený jednou trojicou a jednou dvojicou, nezáleží na hodnote každej kombinácie ani na farbe kariet (napr. 2,2 a 8, 8, 8).
 • Štvorica – four of a kind: na vytvorenie tejto kombinácie je potrebné mať na ruke štyri karty rovnakej hodnoty, na farbe nezáleží (napr. 10, 10, 10, 10).
 • Postupka vo farbe – straight flush: je kombinácia vytvorená postupkou, ktorá je v jednej a tej istej farbe (napr. 5, 6, 7, 8, 9 v pikovej farbe)
 • Royal flush: jedná sa o najsilnejšiu pokrovú kombináciu a je tvorená straight flushom, ktorý je zakončený Esom, čiže Royal Flush je len 10, J, Q, K a Eso v jednej rovnakej farbe.

Princíp kombinácií v pokri je jednoduchý – čím silnejšia kombinácia, tým má hráč väčšiu šancu, že vyhrá. Keďže Texas Holdem poker patrí do takzvanej “community” kategórie, jedná sa o pokrovú hru, pri ktorej hráči spoločne používajú karty, ktoré sú na stole.

Každý hráč pri Texas Holdeme dostane na ruku dve karty a počas hry je stôl vyložených ďalších 5 kariet (ak hra skončí skorej, pretože hráči zložia karty, tak sa karty ďalej nevykladajú a začne sa nové kolo), ktoré každý hráč považuje za svoje, pretože ak na stole sú napríklad karty 10, J, Q, 2, 3 a hráč má na ruke karty 2, 2, tak pomocou karty 2, ktorá sa nachádza na stole má kombináciu trojica. Avšak jeho súper môže mať napríklad karty K, Eso a tým pádom spoločne s kartami, ktoré sa nachádzajú na stole má vytvorenú postupku. 

Toto je práve to čaro Texas Holdemu, ktoré láka toľko ľudí – nikdy si nemôžete byť istí, že vaši protihráči nemajú lepšie karty ako vy! Ale keďže u nás môžete hrať Texas holdem poker zadarmo, nemusí vás to až tak veľmi trápiť :)

Governor of Poker 2

Hru začnete stlačením tlačítka Play a následným vyplnením svojho mena, zvolením si pohlavia, výberom farby klobúku a zvolením si obtiažnosti hry. Po vyplnení týchto možností začína samotná hra, ktorá vám bude na začiatku radiť rôznymi tipmi a informáciami o hre. Tieto tipy si samozrejme môžete vypnúť v Menu.

Vašou úlohou v hre Governor of Poker 2 je cestovania po divokom západe, kupovanie nehnuteľností a samozrejme hranie Texas Holdemu v rôznych podnikoch a salónoch. Týmto vylepšujete povesť mestu Amarilo, z ktorého pochádzate. V hre hráte s imaginárnymi dollármi, čím viac vyhrávate, tým následne môžete hrať vo väčších turnajoch, kde sa hrá o oveľa väčšie sumy až nakoniec budete môcť si zahrať proti Guvernérovi, ktorý pochádza z Dallasu a je hlavnou postavou v tejto hre, ktorú musíte poraziť. Mimochodom, keďže Governor of Poker 2 je hra, ktorá na svoje prejdenie potrebuje hodiny času, tak v prípade, ak hru zatvoríte a znovu otvoríte v tom istom prehliadači na tom istom počítači, tak budete pokračovať tam, kde ste prestali! Ak sa vám náhodou táto Texas holdem hra zdá príliš zdĺhavá, odporúčame vám zahrať si túto verziu.

Hra Texas Holdemu pokru prebieha nasledovne – hráči sa posadia za stôl a spravia prvú nútenú stávku, ktorá sa nazýva veľký a malý blind. Tieto nútené stávky zvyčajne musia robiť len dvaja hráči a každé ďalšie kolo sa potom pozícia týchto nútených stávok posúva o jedno miesto v smere hodinových ručičiek. Veľký blind je vždy dvojnásobok malého blindu. Následne sa hráčom rozdajú hracie karty, každý hráč dostane na ruku dve a nikto, okrem neho ich nevidí. Následne prebieha prvé stávkovacie kolo, kedy hráč môže spraviť nasledovné činnosti:

 • dorovnať stávku – call: ak celková stávka v kole je väčšia než tá, ktorú zatiaľ spravil hráč, hráč ju musí dorovnať (alebo navýšiť) aby mohol pokračovať v kole. Napr. začne kolo, veľký blind je 10 dollárov, tak hráči musia dorovnať túto sumu, aby mohli pokračovať v kole
 • zvýšiť stávku – raise: hráč môže okrem dorovnávania stávky aj navyšovať stávku, napr. ak veľký blind bol 10 dollárov, tak hráč nemusí dorovnať 10 ale rovno navýšiť 20 dollárov.
 • zložiť karty – fold: ak hráč nechce dorovnať stávku, tak môže foldnúť a tak končí jeho pôsobenie v danom kole
 • čeknúť – check: čekovať je možné, len ak aktuálna výška stávky je vo veľkosti tej, ktorú už hráč spravil. Napr. v prvom stávkovacom kole môže čekovať len veľký blind (za predpokladu, že nikto nezvýšil stávku), pretože on je jediný, ktorý spravil stávku v najvyššej možnej miere. V ostatných stávkovacích kolách môžu všetci hráči len čeknút bez pridania stávky (ak samozrejme žiaden hráč stávku nenavýši) a tak sa skončí stávkovacie kolo bez toho, aby sa nejako navýšil pot

Ak je prvé stávkovacie kolo ukončené, dealer rozdá prvé tri karty na stôl (toto kolo je tiež nazývané ako Flop) a nasleduje ďalšie stávkovacie kolo, v ktorom hráči môžu znova navýšiť, foldnúť, prípadne dorovnávať navýšenú stávku alebo čekovať bez navýšenia stávky. Po druhom stávkovacom kole nasleduje rozdanie štvrtej karty na stôl (tiež nazývaná ako Turn), nasleduje ďalšie stávkovacie kolo. Po ňom sa rozdá posledná karta (posledné kolo je nazývané River) a spraví sa posledné stávkovacie kolo, po ktorom nasleduje Showdown, kde hráči, ktorí ešte ostali v hre ukazujú svoje karty. Následne sa rozdelia výhry, zozbierajú sa karty, posunie sa poradie veľkého a malého blindu a začne sa nové kolo.

V prípade, ak počas kola nastane situácia, že hráč nemá dostatok peňazí na to, aby navýšil stávku, tak spraví takzavný All-in, kedy vloží do hry všetky svoje zostávajúce peniaze a doterajší pot (balík peňazí na stole, kde sa počas celého kola zbierajú stávky) sa rozdelí na ten, o ktorý hrá hráč, ktorý je v All-ine a na nový, ktorý sa navyšuje hráčmi, ktorí hrajú normálne. Po skončení kola najprv ostatní hráči zápasia o pot, ktorý je len ich a neskor zápasia aj o pot, v ktorom má podiel aj hráč, ktorý šiel All-in. Hráč môže ísť All-in napríklad aj na začiatku hry, no takáto taktika sa skôr používa, ak chce blafovať alebo nútiť hráčov, nech zložia karty.

Toto je len časť základných pokrových pravidiel, aby ste sa vedeli v hre lepšie orientovať, no keďže sa jedná o Texas Holdem poker zadarmo, tak všetky postupy a činnosti vám budú v hre podrobne vysvetlené a vy sa nemusíte báť, žeby ste spravili nejakú chybu. A keďže sa jedná o casínovú hra zdarma, tak sa vonkoncom nemusíte báť o financie, pretože hru môžete kedykoľvek reštartnúť. Želáme peknú zábavu!

Ďakujeme že hodnotíte a lajkujete naše hry :)

BONUS: 100% do výšky 150€
Hrať